به نام خدا

و آنچه facebook و مانند آن برایم تداعی می کند خوب جمله ی شاعر است که می گوید:

"...This species has amused itself to death..."

...

/ 0 نظر / 13 بازدید