به نام خدا

که شاید اینجا هنوز زنده است...

...

/ 2 نظر / 6 بازدید
یه آدم

شک نکن که هنوز داره نفس میکشه.البته شاید با ماسک اکسیژن

Talkative

فک می کردم مردی (به ضم م!)...