به نام خدا

و بدانید که انتخاب واحد (لا اقل در دانشگاه تهران) فرآیندی است وحشیانه، ناعادلانه، و در مواقعی پست.

...

/ 4 نظر / 6 بازدید
moanin' moon

برادر آسمان هر کجا همین رنگ است...به راستی که مصداق قانون جنگل است این اشتیاق علم آموزی...!!!!!!!!

امیر

صَلَوات خَتم کُن... هنوز زنده ای.

مهدي

تازه من به احمقانه بودنش هم پي بردم و خيلي صفات ديگه و شخصيت خيلي از آدما رو هم شناختم ، چه فضاي آماده و سالمي براي كسب علم!